צוואות וירושות

ירושה היא פעולה משפטית באמצעותה עובר רכושו של הנפטר ליורשיו. ירושה יכולה להיות על פי דין או לפי צוואה.

אם המנוח הותיר אחריו צוואה, הירושה הינה על פי צוואה, והיורשים עפ”י הצוואה הינם כל הנהנים על-פיה.

במקרה שהמנוח לא הותיר צוואה, הירושה הינה ירושה על פי דין, והיורשים הם קרוביו של הנפטר, על פי הוראות החוק.

צוואה היא הדרך הבטוחה ביותר לדאוג לחלוקת העיזבון על פי רצונו של בעל הנכסים, קרי המצווה. 

סוגי צוואות, המוגדרות בחוק

החוק בישראל מכיר בארבעה סוגי צוואות, שעל ביצוען מופקד הרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים. למידע המלא ולסקירת פגמים אפשריים בצוואות, הקליקו על הקישור:

צוואה הדדית וירושת בן הזוג

בהיעדר צוואה, זכות הראשונים בירושה מתחלקת שווה בשווה בין בן הזוג של הנפטר ובין ילדיו של הנפטר.
בן הזוג מקבל מחצית מן הירושה, והילדים מתחלקים שווה בשווה במחצית הנותרת.

בנוסף למחצית מכלל הרכוש זכאי בן הזוג לרשת גם את המיטלטלין ואת מכונית הנוסעים של המנוח, אם הייתה לו כזו.
אלמנה זכאית לקבל מן העיזבון גם את דמי כתובתה ותוספת כתובה, ובנסיבות מסוימות היא יכולה גם לדרוש מזונות מן העיזבון.

קופות גמל וביטוחי מנהלים אינם נחשבים לחלק מעיזבונו של הנפטר, ויורש אותם אוטומטית המוטב המופיע ברישומים. כל מקרה אחר יש לציין במפורש בגוף הצוואה.

למידע נוסף: צוואה הדדית

"הקשר האישי עם הלקוחות מאפשר לנו להגיע לפתרונות יצירתיים"

עם צוות דינמי, מקצועי ובעל ידע וניסיון רבים, משרדנו מייצג לקוחות רבים מישראל ומרחבי העולם. 
זקוקים לאישור נוטריון? מעוניינים לתאם פגישת היכרות? השאירו פרטים וניצור קשר!

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד הינה צוואה הנערכת בכתב ידו של עורך הצוואה, אשר יכול לערוך אותה ללא עדים ואף ללא עורך דין.

כל אדם יכול לערוך אותה באופן עצמאי וללא עלויות. אולם, עלולים להיווצר פגמים בצוואה לאור העובדה שלא נוכחים עדים לעריכתה, וניסיונות לערער על חוקיות הצוואה יתכן ויצליחו יותר על רקע זה.

גם במקרה שבו אדם מחליא לערוך צוואה באופן עצמאי בכתב יד, מומלץ לקרוא מידע רב אודות פגמים בצוואות, על מנת לערוך את הצוואה באופן שיהיה קשה לערער עליה.

צוואה בפני נוטריון / בפני רשות

צוואה בפני רשות היא צוואה המוגשת לגורם רשמי או נעשית באמצעותו.
גורם זה יכול להיות שופט, חבר בית דין דתי, רשם של בית משפט, הרשם לענייני ירושה או נוטריון.

קיימות שתי דרכים לעריכת צוואה בפני רשות:
1. אמירת דברי הצוואה בעל פה, על-ידי המצווה עצמו, בפני נציג הרשות.
2. הגשת הצוואה בכתב, על-ידי המצווה עצמו, לידי נציג הרשות.

"הקשר האישי עם הלקוחות מאפשר לנו להגיע לפתרונות יצירתיים"

עם צוות דינמי, מקצועי ובעל ידע וניסיון רבים, משרדנו מייצג לקוחות רבים מישראל ומרחבי העולם. 
זקוקים לאישור נוטריון? מעוניינים לתאם פגישת היכרות? השאירו פרטים וניצור קשר!

צוואה בעל פה

צוואה בעל פה היא צוואה הנאמרת בעל פה על ידי המצווה, בפני שני עדים, מבלי שהוא עצמו יצטרך להכין כל מסמך כתוב. אדם העומד למות יכול לומר את צוואתו בעל פה בנוכחותם של שני עדים.

אפשרות זו נועדה למקרים בהם אין לאדם כל יכולת, בשל מצבו, לערוך צוואה באחת משלוש הדרכים האחרות (צוואה בכתב יד, צוואה בעדים או צוואה בפני רשות).

צוואה בעדים

צוואה בעדים היא צוואה הנערכת במעמד שני עדים בגירים, שתפקידם לאשר את אמיתותה של הצוואה וכן כי הצוואה נעשתה מרצונו החופשי של המצווה.


ניתן לערוך צוואה בעדים ללא צורך בנוכחותו או בחתימתו של עורך-די, בדומה לצוואה בכתב יד, ויש צורך רק בחתימת שני העדים.

העדים לצוואה אינם צריכים לדעת מהו תוכן הצוואה והאם המצווה צלול בדעתו, אלא רק להיות עדים לעצם עריכתה של הצוואה.

"הקשר האישי עם הלקוחות מאפשר לנו להגיע לפתרונות יצירתיים"

עם צוות דינמי, מקצועי ובעל ידע וניסיון רבים, משרדנו מייצג לקוחות רבים מישראל ומרחבי העולם. 
זקוקים לאישור נוטריון? מעוניינים לתאם פגישת היכרות? השאירו פרטים וניצור קשר!

צוואה בין בני-זוג: צוואה הדדית

סעיף 8א לחוק הירושה קובע כי בני זוג רשאים לכתוב צוואות הדדיות, אשר מסתמכות אחת על רעותה.
יכולת הביטול של הצוואות ההדדיות מוגבלת על פי הוראות החוק. בנוסף, בני זוג יכולים לקבוע שרק לאחר מות האחרון מביניהם, יעבור רכושם לילדים.

צוואה הדדית יכולה למנוע מצב שבו אלמן או אלמנה שנותרו בחיים, יאלצו להתפנות מדירתם, כי היורשים האחרים יבקשו למכור את הדירה ולקבל את חלקם.

בני הזוג יכולים לקבוע כי בן הזוג הנותר יהיה רשאי לעשות במה שקיבל כראות עיניו, או לקבוע הוראות המגבילות את בן הזוג שנותר בחיים מלעשות פעולות מסוימות בעיזבון.

צוואה הדדית יכולה להיעשות בשני מסמכים נפרדים או במסמך אחד משותף.
הליך הפקדת צוואה הדדית הינו זהה להליך הפקדת צוואה אצל רשם הירושה במשרד המשפטים, ונדרשת נוכחות שני הצדדים, מצוידים במסמכים מזהים.

ביטול צוואה הדדית

אם אין הוראה אחרת בצוואה, ניתן לבטל צוואות הדדיות בתנאים אלה בלבד:
כאשר שני המצווים בחיים:
מספיקה שליחת הודעה בכתב לבן הזוג השני שבה מודיעים על ביטול הצוואה ואז שתי הצוואות מתבטלות.
• במקרה של פטירת אחד/ת מבני הזוג:
אם טרם חולק העיזבון, יצטרך האלמן היורש לוותר על חלקו בעיזבון כדי לבטל את הצוואה ההדדית. אם העיזבון כבר חולק בפועל, יצטרך האלמן להשיב את מה שירש מבן הזוג המנוח.
ניתן לקבוע בצוואה אפשרויות אחרות לביטול הצוואה בהתאם לרצון בני הזוג, אולם לא ניתן לוותר על הזכות לביטול הצוואה בחיי שני בני הזוג.