notary cert

אישור נוטריון - אימות חתימה

הקליקו להלן על האישור המבוקש, וקיראו מידע מפורט על המסמכים שיש להביא לנוטריון.
אנו מוציאים כל אישור נוטריון תוך 5 דקות, עם אפשרות לתרגום משפטי מהיר
התרגום בשפות: עברית, אנגלית, גרמנית, צ’כית, סלובקית, צרפתית, בולגרית, לטינית.
אנחנו עובדים עם תוכנת נוטריונט, התוכנה המתקדמת בישראל לנוטריונים.

יש לנו עורכי-דין בבולגריה ובגרמניה – כאן במשרד!
אנו מספקים חבילה משפטית מלאה לטיפול בבקשות אזרחות זרה ודרכון זר באירופה.
אנו מספקים חבילה משפטית מלאה לטיפול ברילוקיישן לעסקים וחברות, וכן ליווי משפטי עסקי באירופה, ובמיוחד בגרמניה, אוסטריה, צרפת, צ’כיה, סלובקיה ובולגריה.

לקבלת הצעת מחיר משתלמת השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אימות חתימה

מתי נדרש אימות חתימה בפני נוטריון?

כאשר לוקחים משכנתא בבנק; ממנים קרוב משפחה למכור את הדירה; ממנים עורך דין לרשום צו בית משותף; עורכים הסכם ממון טרם נישואין, יוצאים לחו”ל לרילוקיישן וממנים קרובי משפחה לפעול בשמכם בישראל וכיו”ב. 

תפקידו של הנוטריון הוא לאמת את חתימתו של אדם על המסמך אך ורק לאחר שהאדם עמד לפניו, הנוטריון זיהה אותו והאדם חתם לפניו על המסמך. 
הנוטריון יאשר את הפעולה רק לאחר שווידא כי האדם שניצב לפניו פעל מרצונו החופשי והבין הבנה את משמעות הפעולה. דהיינו, על הנוטריון להקריא, להסביר ולוודא שהאדם מבין במלואו את משמעותו ותוכנו של המסמך עליו הוא חותם.

מה החשיבות של אימות חתימה בפני נוטריון?

אישור נוטריון קביל בבית המשפט ו/ או בחו”ל גם ללא הצגת ראיות נוספות.
חתימה על אישור נוטריוני מהווה למעשה אישור בינלאומי לתוקפה של הפעולה המצוינת במסמך שעליו חתם הלקוח, ו/ או לאמיתותם של המסמכים והתעודות.

מה צריך להביא לנוטריון בשביל אימות חתימה?

✔ את המסמך שעליו נדרש האימות (לדוגמא יפוי כוח)
✔ אמצעי זיהוי: תעודת זהות מקורית או דרכון מקורי
✔ אם החותם מאושפז בבית חולים או בבית: יש ליידע את הנוטריון.
    עבור מאושפזים החוק מנחה את הנוטריון לקבל תעודת רופא.

כמה זמן לוקח להוציא אימות חתימה?

אימות חתימה במשרד ניתן תוך 5 דקות בלבד: אנו משתמשים בתוכנת נוטריונט המתקדמת בישראל שמייעלת את העבודה.

כמה עולה אימות חתימה?

התעריף קבוע בחוק (תקנות הנוטריונים). העלות משתנה בהתאם למספר החותמים והעותקים. יש תוספת שכר כאשר הנוטריון נדרש להגיע לביתו של הלקוח.
התקשרו אלינו למחיר מדויק לאישור אימות חתימה.

לקבלת הצעת מחיר משתלמת השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אימות חתימה בשם תאגיד

מתי נדרש אימות חתימה בשם תאגיד בפני נוטריון?

כאשר תאגיד (קרי חברה/ שותפות/ עמותה) נדרש לחתום על יפוי כוח לטובת צד שלישי; כאשר תאגיד רוכש נכס מסחרי, ולצורך קבלת משכנתא הבנק דורש ייפוי כוח בלתי חוזר; כאשר מוסמך מטעם תאגיד נדרש לבצע פעולה מסוימת (לדוגמא, במקרקעין) ונדרש לחתום על המסמכים.

תפקידו של הנוטריון הוא לוודא שהתאגיד קיים, לוודא שהחותם בשם התאגיד אכן מוסמך לעשות כן ושהוא מבין את מהות הפעולה. 
הנוטריון יאשר את הפעולה רק לאחר שווידא כי האדם שניצב לפניו הוא מורשה החתימה מטעם התאגיד, והוא מבין את משמעות הפעולה. דהיינו, על הנוטריון להקריא, להסביר ולוודא שהאדם מבין במלואו את משמעותו ותוכנו של המסמך עליו הוא חותם.

מה צריך להביא בשביל אישור אימות חתימה בשם תאגיד?

✔ את המסמך שעליו נדרש האימות (לדוגמא יפוי כוח)
✔ אמצעי זיהוי: תעודת זהות מקורית או דרכון מקורי
✔ תעודת התאגדות
✔ דו”ח רשם חברות עדכני
✔ אישור זכויות חתימה עדכני (לדוגמא, פרוטוקול ישיבת הנהלה)

כמה זמן לוקח להוציא אימות חתימה בשם תאגיד?

אימות חתימה בשם תאגיד במשרד ניתן תוך 5 דקות בלבד: אנו משתמשים בתוכנת נוטריונט המתקדמת בישראל שמייעלת את העבודה.

כמה עולה אימות חתימה בשם תאגיד?

התעריף קבוע בחוק (תקנות הנוטריונים). העלות משתנה בהתאם למספר החותמים והעותקים, יש תוספת שכר כאשר הנוטריון נדרש להגיע למשרדו של הלקוח.
התקשרו אלינו למחיר מדויק לאישור אימות חתימה בשם תאגיד.

לקבלת הצעת מחיר משתלמת השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אימות חתימה בשם אדם אחר

מתי נדרש אימות חתימה בשם אדם אחר?

כאשר לפלוני יש יפוי כוח מאלמוני, המתיר לו לבצע בשמו פעולות בפני הנוטריון.
למשל, כאשר בן חותם בשם הוריו על עסקת מכר במקרקעין, מתוקף יפוי-כוח נוטריוני שההורים חתמו עליו לפני זמן מה. אזי הבן יחתום על העסקה בפני נוטריון, ויציג בפניו את יפוי הכוח שנתנו לו הוריו (שגם הם חתמו עליו בפני נוטריון).

תפקידו של הנוטריון הוא לוודא שיפוי הכוח מקורי ואינו מזויף, ושהחותם בשם מיפה הכוח אכן מוסמך לעשות כן ושהוא מבין את מהות הפעולה. 
הנוטריון יאשר את הפעולה רק לאחר שווידא כי האדם שניצב לפניו מבין את משמעות הפעולה. דהיינו, על הנוטריון להקריא, להסביר ולוודא שהאדם מבין במלואו את משמעותו ותוכנו של המסמך עליו הוא חותם.

מה צריך להביא בשביל אישור אימות חתימה בשם אדם אחר?

✔ את המסמך שעליו נדרשת החתימה
✔ אמצעי זיהוי: תעודת זהות מקורית או דרכון מקורי
✔ יפוי כוח נוטריוני מקורי
✔ העתקי תעודות מזהות של מיפיי הכח (בד”כ מצורפות ליפוי הכוח)

כמה זמן לוקח להוציא אימות חתימה בשם אדם אחר?

אימות חתימה בשם אדם אחר במשרד ניתן תוך 5 דקות בלבד: אנו משתמשים בתוכנת נוטריונט המתקדמת בישראל שמייעלת את העבודה.

כמה עולה אימות חתימה בשם אדם אחר?

התעריף קבוע בחוק (תקנות הנוטריונים). העלות משתנה בהתאם למספר החותמים והעותקים, יש תוספת שכר כאשר הנוטריון נדרש להגיע למשרדו של הלקוח.
התקשרו אלינו למחיר מדויק לאישור אימות חתימה בשם אדם אחר.

לקבלת הצעת מחיר משתלמת השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אימות חתימה בשם תאגיד חוץ

מתי נדרש אימות חתימה בשם תאגיד חוץ בפני נוטריון?

כאשר תאגיד חוץ (קרי חברה/ שותפות/ עמותה) הפועל בישראל נדרש לחתום על יפוי כוח לטובת צד שלישי; או רוכש נכס מסחרי, ולצורך קבלת משכנתא הבנק דורש ייפוי כוח בלתי חוזר; כאשר מוסמך מטעם תאגיד נדרש לבצע פעולה מסוימת בישראל  (לדוגמא, במקרקעין) ונדרש לחתום על המסמכים.

תפקידו של הנוטריון הוא לוודא שהתאגיד קיים, לוודא שהחותם בשם התאגיד אכן מוסמך לעשות כן ושהוא מבין את מהות הפעולה. 
הנוטריון יאשר את הפעולה רק לאחר שווידא כי האדם שניצב לפניו הוא מורשה החתימה מטעם התאגיד, והוא מבין את משמעות הפעולה. דהיינו, על הנוטריון להקריא, להסביר ולוודא שהאדם מבין במלואו את משמעותו ותוכנו של המסמך עליו הוא חותם.

מה צריך להביא בשביל אישור אימות חתימה בשם תאגיד חוץ ?

✔ את המסמך שעליו נדרש האימות (לדוגמא יפוי כוח)
✔ אמצעי זיהוי: תעודת זהות מקורית או דרכון מקורי
✔ תעודת התאגדות
✔ אישור רשם החברות במדינה שבה החברה הוקמה ופרטיה
✔ אישור זכויות חתימה עדכני (לדוגמא, פרוטוקול ישיבת הנהלה)
✔ אישור הנהלה/ דירוקטוריון של החברה באותה מדינה המציין כי החברה הינה סולבנטית (בת פירעון) וכי האדם החותם בשם התאגיד הזר מוסמך לחתום בשם החברה, תוך ציון פרטי הזהות שלו (עם או בלי חותמת החברה). 

כמה זמן לוקח להוציא אימות חתימה בשם תאגיד חוץ?

אימות חתימה בשם תאגיד במשרד ניתן תוך 5 דקות בלבד: אנו משתמשים בתוכנת נוטריונט המתקדמת בישראל שמייעלת את העבודה.

כמה עולה אימות חתימה בשם תאגיד חוץ?

התעריף קבוע בחוק (תקנות הנוטריונים). העלות משתנה בהתאם למספר החותמים והעותקים, יש תוספת שכר כאשר הנוטריון נדרש להגיע למשרדו של הלקוח.
התקשרו אלינו למחיר מדויק לאישור אימות חתימה בשם תאגיד.

לקבלת הצעת מחיר משתלמת השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם